Тег: өзгөчөлүк

ӨНҮГҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Өнүгүүнүн жаш курактык мезгилдерге бөлүнүшү  Мектеп окуучуларынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү  Өнүгүүнүн өз алдынчалуулукк өзгөчөлүктөрү   Өнүгүүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу