Тег: өнүгүү

«АДАМДЫН ТУРМУШУ» РОМАНЫ. ОМОР СУЛТАНОВ

«Адамдын турмушу» деген Омор Султановдун ыр менен жазылган романын окуганымда капырайя, сөз менен да картина-сүрөт тартса болот экен го деп, суктанып калгамын. Ошону менен, тээ, 1950-жылдардагы студент кезинен бери билип, чыгармаларын үзбөй окуп жүрчү элем. Ал ар дайым өзү жашап

Кененирээк окуу

Ч.АЙТМАТОВДУН «КАССАНДРА ТАМГАСЫ» РОМАНЫ

Космостон Жерге кайра кайтып келүүдөн баш тартып, орбиталык станцияда жападан жалгыз калып калган бир чети орус окумуштуусу, бир чети Филофей деп өзүнө жалган атак берген Андрей Андреевич Крыльцов илимий ачылышынын дүйнөлүк мааниси жөнүндө Рим папасына жазган катынын мазмуну адам баласынын

Кененирээк окуу

ӨНҮГҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Өнүгүүнүн жаш курактык мезгилдерге бөлүнүшү  Мектеп окуучуларынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү  Өнүгүүнүн өз алдынчалуулукк өзгөчөлүктөрү   Өнүгүүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу