Тег: акт

АКТ

Акт – бир нече киши тарабынан түзүлүп (үчтөн кем эмес), кырдаалды, фактыны, окуяны тастыктоочу документ. Акт мекеме, уюм, ишкананын материалдык, чарбалык, менчиктик, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп, зарыл учурда алардын пайдаланышын, бар/жоктугун тастыктоочу иш кагазы. Актты түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан актынын

Кененирээк окуу