Тег: келечек

АДАМЗАТТЫН КЕЛЕЧЕГИ (ЖЕ ФУТУРОЛОГИЯ)

Футурология — адамзаттын, коомдун келечегин иликтеген окуу, «болочоктун концепциясы» (латынча futurum — «келечек» деген сөздөн чыккан). Ушул маанисинде адегенде 1943-жылы немец социологу О. Флехтхейм тарабынан колдонулуп, кийин кеңири таркаган. Чын-чынына келгенде адам баласы эч качан келечекке көңүлкош караган эмес. Жашоо-турмуштун

Кененирээк окуу