«АЗАМАТ АЛТАЙ» Бексултан Жакиев (повесть-эссе)

   «… чыккынчылыктын жолуна түшкөн Азамат Алтайдын жийиркеничтүү иштери кыжырланууну, жек көрүү сезимин жаратууда». Советбек Байгазиев. «Тупкүрдү карай томолонуу». «Кыргызстан маданияты», 25-март 1982-жыл.
   «Изменник киргизского народа Кожомбердиев спустя несколько месяцев после победы советского народа над фашистской Германией сбежал на Запад» ст. «Презрение народа » . «Советская Киргизия», 29 октября 1982 года.

Китепти көчүрүү