КЫРГЫЗ ЭЛИНИН XIX К. БИРИНЧИ ЖАРЫМЫНДАГЫ МАДАНИЯТЫ. ООЗЕКИ ЖАНА ЖАЗМА МАДАНИЯТ. МУЗЫКА. ДАСТАНДАР. «МАНАС ЭПОСУ».

Обондуу ырлар.
Музыкасы.
Төкмө акындык өнөр.
Кенже эпостор.

Рефератты көчүрүү