ӨНҮГҮҮНҮН ЖАЛПЫ ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

  1. Инсандын өнүгүү процесси
  2. Өнүгүүнүн ички жана тышкы шарттары
  3.  Өнүгүүнүн негизги факторлору

 

Рефератты көчүрүү