ЖАЗЫК УКУГУ

Кылмыш деген эмне?

 

Кылмыштардын түрлөрү.

Инсанга каршы кылмыштар.

Мамлекеттик бийликке каршы кылмыштар.

Тынчтыкка жана адамзат коопсуздугуна каршы кылмыштар.

Жаза жана анын максаты.

Айып төлөм.

Үч айып.

 

Рефератты көчүрүү