Метка: кат

БАЯНДАМА КАТ

Баяндама кат – аткарылган иш, түзүлгөн кырдаал, орун алган көрүнүш жөнүндө маалымдоочу иштеген уюмду же жогорку мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы. Ал өз ичине түзүүчүнүн корутундуларын жана сунуштарын камтыйт. Баяндама кат кызматкердин өзүнүн демилгеси боюнча да, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча да даярдалат. Мазмунуна

Кененирээк окуу

ПРОТОКОЛ

Протокол маанилүү жана көп киши катышкан жыйындын, чогулуштун, конференциянын же бир олуттуу маселе талкуулаган атайын отурумдун өткөрүлүшүн, андагы катышкан адамдардын сүйлөгөн сөзүн жана кабыл алынган чечимин же токтомун баяндаган документ болуп эсептелет. Протокол толук жана кыскартылган түрдө жазылышы мүмкүн. Кыскартылган түрүндө чогулуштагы талкуу

Кененирээк окуу

ТЕСКЕМЕ

Тескеме ар кандай башкаруу деңгээлиндеги ыкчам чечүүнү талап кылган маселелерди көрсөтүлгөн мөөнөттө чечүү үчүн жетекчиси тарабынан чыгарылуучу буйрукчул документтин бир түрү. Тескемени биринчи жетекчиден башка да чарбалык, өндүрүштүк, администрациялык иштин ыкчам маселелери боюнча жетекчинин биринчи орун басарлары, башкы адистер, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери чыгарышат. Буйруу

Кененирээк окуу

БУЙРУК

Буйрук башкаруу практикасында көп пайдаланылган буйрукчул документ болуп саналат. Буйрук башкы маселелерге байланыштуу мисалы: мекеме, уюм, ишканалардын ички маселелери боюнча, мекеменин же анын ички түзүмдөрүн өзгөртүү, жоюу же кайра түзүү маселелери боюнча, нускама, жобо, эрежелерди ж.б. бекитүү маселелери боюнча, ошондой

Кененирээк окуу

АЛКЫШ КАТЫ

Алкыш каты – коммерциялык эмес кызмат катынын бир түрү. Ал аткарылган жумуш же кызматташтыгы үчүн (уюмга, кызмат адамына, жарандарга) ыраазычылык билдирүү, рахмат айтуу максатында жазылган кызмат каты болуп саналат. Алкыш каты ишкананын фирмалык бланкына же атайын даярдалган кагаздарга жазылат. Анын атайы бир

Кененирээк окуу

КУТТУКТОО КАТЫ

Куттуктоо каты иш каттарынын бир түрү. Ар бир уюм, мекеме, ишкана куттуктоо катын жазат жана алат. Куттуктоо каттары башка уюм, компания, фирмалардын жетекчилерине, жалпы жамаатына расмий жана кесиптик майрамдарда, мекеменин же кызмат адамынын турмушундагы орчундуу окуяларга байланыштуу жөнөтүлөт. Ал көбүнчө почта, курьер, кээде

Кененирээк окуу

КӨҢҮЛ АЙТУУ КАТЫ

Көңүл айтуу каты – кайгылуу окуяга байланыштуу, жабырлануучу тарапка көңүл айтуу, кайгысына ортоктош болууну билдирүү үчүн жазылган кызмат каттардын бир түрү. Көңүл айтуу каттардын тексти эгер ал эл аралык же жалпы республикалык маанидеги маселе боюнча болсо, гезит-журналдарга жарыяланат жана массалык маалымат каражаттары аркылуу

Кененирээк окуу

БАШ ТАРТУУ КАТЫ

Өтүнүч, суроо, сунуш, чакыруу мазмунундагы каттарга макул болбогон учурларда жооп катары берилүүчү кат. Баш тартуу катын жазууда, себебин негиздөө жана түшүндүрүү керек. Баш тартуу катында кайрылган тараптын суроо, өтүнүчтөрү боюнча кайда кайрылуу аркылуу оң жооп алса боло турганы жөнүндө маалымат берилиши

Кененирээк окуу

МАКУЛДУК БЕРҮҮ КАТЫ

Өтүнүч кат, суроо каттарга берилүүчү оң жоопту камтыган кызмат каты. Макулдук берүү каты негиздөөдөн же тике маалымат берүүдөн башталышы мүмкүн. Эгер өтүнүч катта негиздөө бар болсо, макулдук кат да негиздөөнү келтирүүдөн башталат.   ҮЛГҮ:   «Акыл» акционердик коомунун төрагасына «Жаштык»

Кененирээк окуу

УСТАВ

Устав – мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Ар бир мекеме, уюм, ишкана менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай, өз ишмердигин

Кененирээк окуу