Категория: Иш кагаздар жана үлгүлөр

ТЕСКЕМЕ

Тескеме ар кандай башкаруу деңгээлиндеги ыкчам чечүүнү талап кылган маселелерди көрсөтүлгөн мөөнөттө чечүү үчүн жетекчиси тарабынан чыгарылуучу буйрукчул документтин бир түрү. Тескемени биринчи жетекчиден башка да чарбалык, өндүрүштүк, администрациялык иштин ыкчам маселелери боюнча жетекчинин биринчи орун басарлары, башкы адистер, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери чыгарышат. Буйруу

Кененирээк окуу

ТҮШҮНҮК КАТ

Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы түшүнүк кат болот. Түшүнүк каттын дагы бир түрү негизги документтин (план, отчёт, долбоор ж.б.) кээ бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүп берүү максатында жазылышы мүмкүн. Ички түшүнүк кат жаран,

Кененирээк окуу

БУЙРУК

Буйрук башкаруу практикасында көп пайдаланылган буйрукчул документ болуп саналат. Буйрук башкы маселелерге байланыштуу мисалы: мекеме, уюм, ишканалардын ички маселелери боюнча, мекеменин же анын ички түзүмдөрүн өзгөртүү, жоюу же кайра түзүү маселелери боюнча, нускама, жобо, эрежелерди ж.б. бекитүү маселелери боюнча, ошондой

Кененирээк окуу

АРЫЗ

Арыз – жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу (кээде оозеки) түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арызды кол менен же А4 форматындагы кагазга жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан

Кененирээк окуу

АЛКЫШ КАТЫ

Алкыш каты – коммерциялык эмес кызмат катынын бир түрү. Ал аткарылган жумуш же кызматташтыгы үчүн (уюмга, кызмат адамына, жарандарга) ыраазычылык билдирүү, рахмат айтуу максатында жазылган кызмат каты болуп саналат. Алкыш каты ишкананын фирмалык бланкына же атайын даярдалган кагаздарга жазылат. Анын атайы бир

Кененирээк окуу

ӨМҮР БАЯН

Өмүр баян кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баян да адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат. Бул иш кагазы кадр тандоодо көп суралат.Өмүр баяндын маалым даректери: 1. Иш кагазынын аталышы; 2. Текст: аты-жөнү, туулган жылы, айы,

Кененирээк окуу

КУТТУКТОО КАТЫ

Куттуктоо каты иш каттарынын бир түрү. Ар бир уюм, мекеме, ишкана куттуктоо катын жазат жана алат. Куттуктоо каттары башка уюм, компания, фирмалардын жетекчилерине, жалпы жамаатына расмий жана кесиптик майрамдарда, мекеменин же кызмат адамынын турмушундагы орчундуу окуяларга байланыштуу жөнөтүлөт. Ал көбүнчө почта, курьер, кээде

Кененирээк окуу

КӨҢҮЛ АЙТУУ КАТЫ

Көңүл айтуу каты – кайгылуу окуяга байланыштуу, жабырлануучу тарапка көңүл айтуу, кайгысына ортоктош болууну билдирүү үчүн жазылган кызмат каттардын бир түрү. Көңүл айтуу каттардын тексти эгер ал эл аралык же жалпы республикалык маанидеги маселе боюнча болсо, гезит-журналдарга жарыяланат жана массалык маалымат каражаттары аркылуу

Кененирээк окуу

БАШ ТАРТУУ КАТЫ

Өтүнүч, суроо, сунуш, чакыруу мазмунундагы каттарга макул болбогон учурларда жооп катары берилүүчү кат. Баш тартуу катын жазууда, себебин негиздөө жана түшүндүрүү керек. Баш тартуу катында кайрылган тараптын суроо, өтүнүчтөрү боюнча кайда кайрылуу аркылуу оң жооп алса боло турганы жөнүндө маалымат берилиши

Кененирээк окуу

УСТАВ

Устав – мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Ар бир мекеме, уюм, ишкана менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай, өз ишмердигин

Кененирээк окуу