КЫРГЫЗСТАНДЫН ОКУУ ЖАЙЛАРЫ

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани является негосударственным высшим учебным заведением.  Университет был образован в 1998 году как Кыргызско-Кувейтский университет, позже был ...
Далее

Академия туризма и сервиса

Академия туризма проводит обучение специалистов по пяти направлениям бакалавриата. Студентами академии могут стать как граждане Кыргызской Республики и стран СНГ, так ...
Далее

Международный Кувейтский университет

Документы, необходимые для записи в Международный Кувейтский университет Заявление на имя ректора; сертификат ОРТ (оригинал); документ государственного образца о среднем ...
Далее

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса

Образовательная деятельность Международной академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) осуществляется в рамках обучения в колледже при академии, в бакалавриате, магистратуре и ...
Далее

АКЫРКЫ КОШУЛГАН МАКАЛАЛАР

 

ПАРАДИГМА

ПАРАДИГМА (гр. paradeigma)– саясий реалдуулукту чагылдырган ыкмалар жана маалымат берүүчү принциптердин  жыйындысы. Социалдык кубулуштардын берилген тобун түшүндүрүү модели. Бул же ...
Кененирээк

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ

«ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ» (англ. рublic relations – көпчүлүк менен келишүү) – тенденцияларды анализдөө, алардын  натыйжасын алдын-ала айтып берүү, уюмдардын жетекчилерине сунуш ...
Кененирээк

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨРДҮН КАРЫЗДАРЫ

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨРДҮН КАРЫЗДАРЫ анын ичинде, тышкы карыздарынын жалпы жыйындысы,  1986-ж. карата карыздардын суммасы 1 трлн. доллардан ашкан. Бүгүнкү ...
Кененирээк

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨР

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨР – өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдүн алдында колониялык же жарым колониялык  абалда болуп келген, бүгүнкү күндө өз ...
Кененирээк


АКЫРКЫ КОШУЛГАН РЕФЕРАТТАР

 

АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ

АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ КАЙТПАЙ МЕНЕН ТООМАНБАЙ КУРМАНБЕК ШЫРДАКБЕК ДИЛДЕ БААТЫР КИМБЕК МЕНЕН СЫДЫКБЕК ...
Далее

ТИЛЕКМАТ АКЕНИН АДИЛЕТ, КАЛЫС БИЙЛИГИ

Ысык-Көл өрөөнүндөгү кыргыздардын ар бир уруусунун - бугу, дөөлөс, саяк, коңурат, катаган, мундуз, моңолдор, саруу, басыз ж.б., башкаруучу бийлери болгону ...
Далее

ТИЛЕКМАТ АКЕНИН ТЕК-НАСИЛИ

Тилекмат акенин тек-дареги жөнүндөгү маалыматтар оозеки айтылып келе жаткан санжыраларда гана кездешет. Ал тууралуу (тек-дареги тууралуу) өз мезгилинде жазылып калган ...
Далее

ТИЛЕКМАТ АКЕ

Тилекмат Аке жөнүндө 1950-жылдарда айылыбыздагы карыялардан чоң санжырачы, кошунам Садык атадан укчумун. 1972-жылы Шалба (азыркы Тилекмат) айылына барып, Акенин жаткан ...
Далее


кыргызча, кыргызча реферат, реферат на кыргызском, рефераты на киргизском, студенттик жашоо, кыргызча китеп, кыргызча макала