КЫРГЫЗСТАНДЫН ОКУУ ЖАЙЛАРЫ

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани является негосударственным высшим учебным заведением.  Университет был образован в 1998 году как Кыргызско-Кувейтский университет, позже был ...
Далее

Академия туризма и сервиса

Академия туризма проводит обучение специалистов по пяти направлениям бакалавриата. Студентами академии могут стать как граждане Кыргызской Республики и стран СНГ, так ...
Далее

Международный Кувейтский университет

Документы, необходимые для записи в Международный Кувейтский университет Заявление на имя ректора; сертификат ОРТ (оригинал); документ государственного образца о среднем ...
Далее

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса

Образовательная деятельность Международной академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) осуществляется в рамках обучения в колледже при академии, в бакалавриате, магистратуре и ...
Далее

АКЫРКЫ КОШУЛГАН МАКАЛАЛАР

 

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы»

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы» – улуу аалым Махмуд Кашгари 1072–77-ж. жазган энциклопедиялык сөздүк. Сөздүктө түрк тилдүү элдердин ...
Кененирээк

ДАБАН (ДАВАНЬ) МАМЛЕКЕТИ

ДАБАН МАМЛЕКЕТИ, Давань, Паркана – б. з. ч. 1-миң жылдыктын акыры – б. з. 1-миң жылдыгынын 1-жарымында Фергана өрөө-нүндө өкүм ...
Кененирээк

ИБН СИНА Абу Хусейин ибн Абдаллах, Авиценна

ИБН СИНА Абу Хусейин ибн Абдаллах, Авиценна (980, Бухара ш-на жакын жердеги Афшин кыштагы–1037) – Чыгыштын даанышман илимпозу; дарыгер, философ, ...
Кененирээк

ГАЗНЕВИЛЕР МАМЛЕКЕТИ

ГАЗНЕВИЛЕР МАМЛЕКЕТИ (977–1186) – түркий тилде сүйлөгөн элдердин динас-тиясы. Саманилердин аскер башчысы Алп-Тегин негиздеген. Аскер кызматчылары гулямдарга таянып, Алп-Тегин 962-ж ...
Кененирээк


АКЫРКЫ КОШУЛГАН РЕФЕРАТТАР

 

ЭНЕ-САЙ КЫРГЫЗДАРЫ: ФОЛЬКЛОР ЖАНА ТАРЫХ.

Тарыхый-этнографиялык өңүттөгү маселелерди чечүүдө маанилүү булак болуп саналган тарыхый фольклорду иликтеп үйрөнүү бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Фольклордун ...
Кененирээк

АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ

АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ КАЙТПАЙ МЕНЕН ТООМАНБАЙ КУРМАНБЕК ШЫРДАКБЕК ДИЛДЕ БААТЫР КИМБЕК МЕНЕН СЫДЫКБЕК ...
Кененирээк

ТИЛЕКМАТ АКЕНИН АДИЛЕТ, КАЛЫС БИЙЛИГИ

Ысык-Көл өрөөнүндөгү кыргыздардын ар бир уруусунун - бугу, дөөлөс, саяк, коңурат, катаган, мундуз, моңолдор, саруу, басыз ж.б., башкаруучу бийлери болгону ...
Кененирээк

ТИЛЕКМАТ АКЕНИН ТЕК-НАСИЛИ

Тилекмат акенин тек-дареги жөнүндөгү маалыматтар оозеки айтылып келе жаткан санжыраларда гана кездешет. Ал тууралуу (тек-дареги тууралуу) өз мезгилинде жазылып калган ...
Кененирээк


кыргызча, кыргызча реферат, реферат на кыргызском, рефераты на киргизском, студенттик жашоо, кыргызча китеп, кыргызча макала